A. Cihad Kayaduman

Pasajlar Post-Truth Çağı: Post-Truthun Şifası Algoritmik Bilgi mi? 

Pasajlar Sosyal Bilimler Dergisi: Sayı 04: Post-Truth Çağı

Pasajlar Sosyal Bilimler DergisiOcak 2020‘de yayımlanan 4. sayısında; Talha Dereci‘nin genel yayın yönetmenliği ve Yalın Alpay‘ın sayı editörlüğünde, “Post-Truth Çağı” temasına odaklandı.

  • Sayı Bilim Kurulu: Ali Akay, Emre Erdoğan, Serhat Güvenç, Ahmet Kasım Han, Nazile Kalaycı, Ahmet Şimşek, Aslı Tunç, Ece Ceylan Baba, Emrah Safa Gürkan, Burak Özçetin, Zeynep Uysal, Sarphan Uzunoğlu.
  • Dergi Başlığı: Post-Truth Çağı
  • Dönem: Ocak 2020 [Yıl: 02 — Sayı: 04]
  • Basım Bilgisi: 2. Basım — Mart 2021 [1. Basım Ocak 2020]
  • Sayfa Sayısı: 224
  • ISSN: 2267-4181
  • Kapak Resmi: Alan Kenny, The Circus Blind Juggler
  • Kapak Tasarımı: Harun Ak
  • Boyutları: 16,5 x 24

Satın almak için tıklayınız

Özet:

Bu yazıda öncelikle üzerinde ihtilaflar bulunan Büyük Veri tanımına değinilmiştir. Çeşitli tartışmaların, yanlış anlaşılmaların altı çizilmektedir. Post-truth çağında öznel hakikatlerin yükselişinin Büyük Veri’den elde edilmesi umulan nesnel bilgiyle giderilmesi ümidinin varlığı tartışılmaktadır. Büyük Veri ile neler yapıldığının anlaşılması için çeşitli çalışmalardan örnekler verilmektedir. Ticari kurumların, devlet kurumlarının veya sivil toplum kurumlarının Büyük Veri’yi kullanım şekilleri incelenmektedir. Büyük Veri’nin getirdiği birtakım sorunlarla beraber çeşitli avantajları ortaya konmaktadır. Çalışmanın diğer kısmında bazı düşünürlerin bilgi ve bilgi türü üzerine yaptıkları tartışmalar sıralanmaktadır. Bu tartışmalar genellikle teknolojik gelişmelerle paralel ilerlediği için günümüzle yakından alakalıdır. Dolayısıyla Büyük Veri’den elde edilen Algoritmik Bilgi de süre gelen tartışmaların konusudur. Bugün özellikle bulunduğumuz çağa Post-Truth adının verilmesi ile ekonomik sistemin etkileri arasında bir ilişki olup olmadığı yani bu durumun bir iktidar meselesi mi yoksa daha karmaşık mı olduğu konusu incelenmektedir. Ayrıca varılmak istenen asıl nokta olan Büyük Veri’nin hakikate değer verenler için güvenilir bir kaynak olup olmayacağı tartışılmaktadır.

PDF

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir