A. Cihad Kayaduman

Büyük Veri’yi Anlamlandırmada Enformasyon Tasarımı’nın Rolü

Dijital çağın insanlara yönetim ve eğitim gibi pek çok alanda yeni stratejiler kazandıracak, olanaklar getirdiği bilinmektedir. İnsan aklının geleneksel okuma ve yazma araç gereçlerinin toplamakta, yönetmekte hatta fark etmekte dahi zorlanabileceği parçacıklar hayatımızda söz sahibi olmaya başlamıştır. Bilginin çok küçük parçalarından faydalanmanın yolunu açan yeni teknolojilerin keşfedilmesi, veri adı verilen bu parçacığın birleşerek oluşturduğu bütünü bir yığın olmaktan öteye taşıyacak yöntemlere, disiplinlere ve iş birliklerine ihtiyacımız olduğu gerçeğiyle yüzleşmemize sebep olmuştur. Çeşitli örneklerle desteklenerek enformasyon tasarımının görevi netleştirilmek istenmektedir. Çalışmanın amacı veriyi anlamlandırma hedefiyle yapılan disiplinler arası çalışmalar esnasında yaşanması muhtemel kavram karmaşasını önüne geçmektir. Ayrıca farklı yaklaşımların ortak isimlendirmeler üzerinde ittifak etmesini engelleyecek kategorizasyon hataları önlenmek istenmiştir. Çalışmada verinin enformasyona dönüştürülmesinde yani onu anlamlandırmada bir grafik tasarım disiplini olarak enformasyon tasarımının yükselmekte olan yeri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda enformasyon tasarımını tanımlamada yaşanan tartışmalar literatür tarama yöntemi ile bir araya getirilmiştir. Sonuç olarak oluşması gereken enformasyonun dönüşümünde yapılacak tasarım ve oluşmuş enformasyonun etkili biçimde sunulması için yapılacak tasarım faaliyetleri belirlenmiştir. Enformasyon tasarımcılarının edinmesi gereken yetkinliklerin veya yapılacak iş birliklerinin niteliğinin belirlenmesi gerekliliği ortaya konulmaktadır.

PDF

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir