A. Cihad Kayaduman

Sosyal Medya Trollerinin Motivasyonu ve Trolleme Çeşitleri Üzerine Bir İnceleme

SOSYAL MEDYA TROLLERİNİN MOTİVASYONU VE TROLLEME ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

e-ISSN: 1309-1387 Sayı/Issue: 32 Yıl/Year: 2020 ss./pp.: 1-14

Başvuru Tarihi/Appliation Date 16.07.2019 Yayına Kabul Tarihi/Acceptance Date 02.10.2020

DOI 10.20875/makusobed.592414

Sosyal medya üzerinden kurulan iletişimi aksatan trolleme eylemleri hakkında yapılan bilimsel araştırmaların artmasıyla beraber bu eylemin kökleri açığa çıkartılabilmektedir. Trolleme yapmaya yönelen kullanıcılarının bunu neden yaptığı, başarılı olması halinde beklenilen tatminin neler olabileceği gibi soruların cevapları farklı bilimsel disiplinler arasında araştırılmaktadır. Araştırmaların ulaştıkları cevaplar bir araya getirildiğinde trolleme eylemi ve çeşitlerinin anlaşılması ve etkisizleştirilmesi daha mümkün olmaktadır. Bu çalışmada amaçlanan ise bu araştırmalara bütüncül bir bakış açısı sağlayabilmektir. Bir trolün başarısız olması trollenmenin fark edilmesine bağlıdır. Trollendiğini anlayan kişi bu eylemi sonlandırmak için yapması gereken en basit adımı atacak ve trolleme saldırısından kurtulacaktır. Bu basit adım ise “trolleri besleme!” sloganı ile ifade edilen şey yani sessiz kalmak, cevap vermemektir. “Trolleri besleme!” sloganının çalışabilmesi trolü teşhis edebilme şartına bağlıdır. Bu çalışmada trolleme eyleminin çeşitleri ve motivasyon kaynakları ortaya konulmak istenmektedir. Trolleme çeşitleri sıralanarak bunlar hakkında bilgiler verilmiş ve Türkiye’den bazı trollemelerle örneklendirilerek daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır.

PDF

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir