A. Cihad Kayaduman

Tagged: veri

0

Veri Temelli Enformasyon Tanımı

Yazar: Abdurrahman Cihad KAYADUMAN – Harun Hilmi POLAT DOI : 10.16992/ASOS.14166 Yıl-Sayı: 2018-79 Sayfa Sayısı: 326-336 ÖZET: İletişim ve enformasyon teknolojilerinin gelişerek insan hayatını egemenliği altına alması sonucu oluşan...