Büyük Veri’yi Anlamlandırmada Enformasyon Tasarımı’nın Rolü

Dijital çağın insanlara yönetim ve eğitim gibi pek çok alanda yeni stratejiler kazandıracak, olanaklar getirdiği bilinmektedir. İnsan aklının geleneksel okuma ve yazma araç gereçlerinin toplamakta, yönetmekte...